apkraštuoti

apkraštúoti tr. 336 kraštus apdėti, apvedžioti: Apkraštúotas abrūsas (apmazgytais, apnertais galais) Trg. Dovanosiu mielam šilkų skepetėlę ..., vingriai apkraštuotą, rašteliu adytą KlvD221. Išilgai švarių, sultingomis žaliomis velėnomis apkraštuotų takelių spindėjo baltosios lelijos . Priemūris taip pat lentelėmis apkraštuotas . Apkraštuodamas rugius (aplinkui pasėtą dirvą dar su plūgu darydamas vagą), nepadaryk gilios vagos Gg. | prk.: Vakarinės kalnagūbrių virtinės kontūrai buvo apkraštuoti plačia auksine juosta . \ kraštuoti; apkraštuoti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • apkraštuoti — apkraštúoti vksm. Apkraštúoti apýkaklę …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • apkraštavimas — apkraštãvimas sm. (1) → apkraštuoti: Be tos juostos ir siauro žydro apkraštavimo, visi jo rūbai buvo pageltusios nuo pakelės dulkių drobės rš. kraštavimas; apkraštavimas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apkraščiuoti — žr. apkraštuoti: [Saulė] juodą kaip rašalas, piktą pranašaujantį debesį apkraščiavo skystu sidabru rš. kraščiuoti; apkraščiuoti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • aprumbuoti — tr. 1. padaryti rumbus, aprantyti: Man aprumbãvo žalio alksnio lazdelę Lnkv. 2. K, LL73, BŽ193,563 apkraštuoti, apsiūti, apvedžioti juostele: Kad kedelis geriaus laikytųs, turi jį su plačiu rumbu aprumbuoti Klp. Motriški kedeliai yra apačioj… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apvesti — apvèsti, àpveda (apìveda), àpvedė 1. tr., intr. D.Pošk, Sut, S.Dauk, K, LL116, Š, Rtr, DŽ vedant apeiti aplink: Apvedu ką SD205. Apvesti šokėją vyras turi taip, kad ši išsilaikytų atitinkama poza rš. | refl. tr. N: Tas žmogus mane ir aplink… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atriesti — atriẽsti, atriẽčia (àtriečia), àtrietė 1. tr. DŽ užlenkti, užriesti: Atriẽsk aukštyn naginės nosį J. Vaikų pagaudinės ragės buvo su atriestoms pavažoms Šts. Pylinas uodegą atriẽtęs Štk. Tavo visos kiaulės trumpais atriestais snukiais… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atžitkuoti — ×atžitkuoti tr. Jž atausti audeklą žičkais arba jais ką nors išsiuvinėti, apkraštuoti: Skrynios gale dar rado plonutės lininės drobės galą ir nutarė nors dvejus marškinius pasiūti, pasiuvus apykaklę ir rankoves snapeliais atžitkuoti LzP.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • rumbuoti — rumbuoti, uoja, ãvo 1. tr. NdŽ daryti rumbus, rantyti: Lazdą rumbuoti DŽ. 2. tr. mušti, padarant randus: Kitą kartą išvarysiu iš namų, tai žinosi, kaip rumbuot arklius! Skrd. 3. tr. K, LL73 apkraštuoti, apsiūti, apvedžioti juostele: Rumbuok, kol …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.